Saturday, July 25, 2009

Continuing Counter Reformation Censorship?


Why the last message of Douglas Willinger in his Continuing Counter Reformation blog, posted on Friday, 17 July, has not yet been putted in the blog's list of my blogs - "the Vatican crusade in the Balkans" and "Avles Beluskes Exposed"?

Why his message, I posted too in my blogs, is not yet on the Continuing Counter Reformation blogs' list?

The original darkened message of Douglas Willinger (till today the 26th July not yet appeared on my blogs' list):

Friday, July 17, 2009

Wlodimir Ledochowski Kulturkampf Revenge

....and the original message of Douglas Willinger and their post on my Adriatische Gegenreformation Krieg Heute and Avles Beluskes Exposed which have not yet putted on the Countinuing Counter Reformation blogs' list:

Tuesday, July 21, 2009

Here you have your 'charitable' church of the 7 Hills...


Saturday, July 25, 2009

A Censored Message


Continuing Counter Reformation Censorship?

-------------------------------------------------
(As I have no time, no resources, no money, no support at disposition, it is clear that what I wrote is affected by many errors and uncorrectness. I am not a prostitute lay journalist of this dirty Vatican 'tollerant' regime called 'democracy'. I have not the 51% of the Bank of America supporting my writings. I don't control the Casinò of Ostenda and neither Citroen and Peugeot as the General Superior did at least in 1958. So corrections and additions could appear in the future)

11 comments:

Douglas A. Willinger said...

My latest CCR article appears in your blog roll.

http://adrgegenreformationheute.blogspot.com/2009/07/continuing-counter-reformation.html

However, yours do not appear in mine.

Douglas A. Willinger said...

As of now my new CCR post appears in your blog roll, but the one at Free Speech Beneath US Homeland Security does not.

avles said...

No, wait, they have 'corrected' their errors (in performing their Inquisitorial soft-censorship), your latest message is visible. Now the blogs'list is updated:

---------------------------
My Blog List

*
Free Speech Beneath US Homeland Security
Censoring Continuing Counter Reformation? - Saturday, July 25, 2009 Continuing Counter Reformation Censorship? Why the last message of Douglas Willinger in his Continuing Counter Reformation blog,...
4 hours ago
------------------------------

What matters is that pic, which exposed their damn terror to be revealed for what they really are and for their incredible crimes!

avles said...

http://www.ciceron.si/site/ciceron_knjige/francek_saje_belogardizem-2.html

avles said...

'Povedal Vam bom odkrito, kaj jaz mislim o MVAC. Nisem Slovenec, a tako gledam na Slovence in njihov boj: MVAC nam Italijanom mnogo pomaga … a med vami Slovenci ustvarja takšno sovraštvo, da ga petdeset let ne boste mogli odpraviti.'
Italijanski general Ruggero v pogovoru s škofom Rožmanom jeseni 194

avles said...

Ponovno, po več kot petdesetih letih, je izšla legendarna knjiga Frančka Sajeta Belogardizem. Ob prvi izdaji leta 1951 je bila razprodana v nekaj tednih. Saje je knjigo pisal kot polnokrvni kronist in analitik. Na več kot 600 straneh je - temeljito razčlenil predvojno socialno, politično in strankarsko podobo Slovenije; - natančno opisal in dokumentiral razvoj in delovanje slovenskih kolaborantskih organizacij in njihovih podpornikov; - opisal in dokumentiral odnos rimskokatoliške cerkve, duhovščine in škofa Rožmana do italijanskih okupatorjev; - vse to pa je začinil z vrsto zanimivih dokumentov in pričevanj, ki kažejo na zadrego političnega in verskega vodstva slovenske kolaboracije doma in v londonskem 'izgnanstvu' ob zavedanju, da z okupatorjem sodelujejo na očeh lastnega trpečega naroda in svetovne protifašistične koalicije.

avles said...

608 strani, bogata priloga arhivskega gradiva, trda vezava


Naročilo knjige

Cena v maloprodaji:
34,85 EUR
Cena - klub CICERON: 29,62 EUR

pdf Odlomki iz knjige (193.64 Kb)

pdf Priloge (3.70 Mb)

< Nazaj Naprej >
[ Nazaj ]

avles said...

http://adrgegenreformationheute.blogspot.com/2010/07/belogardizem.html

avles said...

Saturday, July 17, 2010
BELOGARDIZEM
>

"I'll tell you honestly what I think of the MVAC. I'm not Slovenian, but also watch the Slovenes and their struggle: MVAC helps us Italians very much ... but among the Slovenes it creates such hatred that in fifty years you will not be able to overcome it. "



Italian general Ruggero conversation with the bishop Rožman in the autumn of 1942

avles said...

From the introduction of the book:

http://www.ciceron.si/site/ciceron_knjige/francek_saje_belogardizem-2.html

“Again, after more than fifty years, the legendary book “Belogardizem” of Franček Saje has been published. The first edition in 1951 sold out within weeks. Saje wrote the book as a full blooded chronicler and analyst. At more than 600 pages there is: - thoroughly analyzed the pre-war social, political and party image Slovenia; - precisely described and documented the development and work of the Slovenian collaborationist organizations and their supporters; - documented the relationship of the Roman Catholic Church, of the clergy and of the bishop Rožman with the Italian occupants; - All this is seasoned with a number of interesting documents and testimonies which show the hindrance of the political and religious leadership of the Slovenian collaborationism at home and in the London 'exiled' government, knowing that they were collaborating in front of the eyes of the their own suffering nation and of the world anti-fascist coalition.”

avles said...

http://adrgegenreformationheute.blogspot.com/2010/07/belogardizem.html